Komornik, a firma windykacyjna – na czym polega różnica?

Gdy dana osoba opóźnia się ze spłatą swojego długu, do jej drzwi może zapukać komornik lub przedstawiciel firmy windykacyjnej. Obaj goście przybywają w podobnych celach, a zarazem są równie ‘nieproszeni’ przez gospodarza. Należy jednak pamiętać, iż nie reprezentują oni tej samej instytucji, a także iż działają w zupełnie inny sposób. W niniejszym artykule wyjaśniamy różnice między komornikami, a przedstawicielami firm windykacyjnych. Zapraszamy do lektury!

Czym jest firma windykacyjna, a kim jest komornik?

Firma windykacyjna nie jest jednostką współpracującą z organami sprawiedliwości. Jak wskazuje na to sama nazwa, w tym przypadku mamy do czynienia ze ‘zwykłą’ firmą. Celem istnienia firm windykacyjnych jest prowadzenie do ugody pomiędzy wierzycielami a dłużnikami.

Funkcjonowanie kancelarii komorniczej opiera się na zupełnie innych założeniach. Przede wszystkim instytucje tego typu działają z ramienia wymiaru sprawiedliwości. Wszelkie działania komorników posiadają sądowe uprawomocnienie. W praktyce, wizyta komornika bardzo często jest konsekwencją braku współpracy z firmą windykacyjną ze strony dłużnika.

Reakcji firmy windykacyjnej możemy spodziewać się bardzo szybko, tuż po opóźnieniu się ze spłatą raty kredytu, długu lub w przypadku nieuiszczania mandatu. Początkowo dłużnik otrzymuje listy oraz telefony, niemniej jednak w przypadku kompletnego braku współpracy z jego strony, zacznie dochodzić do coraz częstszych prób nawiązania kontaktu w cztery oczy.

Czego nie może firma windykacyjna, a co może komornik?

Działalność windykatora w rzeczywistości ogranicza się do przypomnień oraz ustalania wspólnego konsensusu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Według najnowszych przepisów, firmy windykacyjne nie mogą ściągać przedawnionego długu z osób zalegających ze spłatą zobowiązań. Zmiany te znacznie ograniczają pole działania jednostek tego typu, niemniej jednak tym samym przyczynią się prawdopodobnie do zwiększenia aktywności komorników.

Firma windykacyjna nie może zatem pozwolić sobie na:

 • Wejście do mieszkania dłużnika, o ile nie udzielił na to zgody.
 • Zajęcie majątku dłużnika lub określanie jego wielkości.
 • Publikowanie informacji o zadłużeniu danej osoby.
 • Naruszanie przestrzeni osobistej lub prywatności osób zadłużonych.
 • Wprowadzanie dłużnika w błąd celem zmuszenia go do spłaty długu.

W rzeczywistości firmy windykacyjne nie zawsze stosują się do nałożonych na nie ograniczeń. Nie zmienia to jednak faktu, iż takowe istnieją niezmiennie od wielu lat.

Komornik ma dużo większe uprawnienia w kontekście zarządzania majątkiem dłużnika. Funkcjonariusze mogą:

 • Zażądać otworzenia drzwi mieszkania lub firmy.
 • Dokonać przeszukania pomieszczenia.
 • Współpracować z policją oraz dokonywać wspólnych wizyt w danej nieruchomości.
 • Egzekwować dług z dochodu dłużnika, na przykład z jego pensji, emerytury lub renty.
 • Zajmować nieruchomości, ruchomości lub inne dobra dłużnika oraz sprzedawać je celem uzyskania środków na spłatę zobowiązań wierzycielowi.
 • Pozyskiwać dane dłużnika z innych instytucji, takich jak banki lub wspólnoty mieszkaniowe.

Jak wyraźnie widać, komornik może robić dokładnie to, czego zabrania się firmom windykacyjnym. Nic w tym z resztą dziwnego – komornicy są wysłannikami wymiaru sprawiedliwości, prawą ręką sądu, który stoi za większością ważnych decyzji dotyczących dłużnika.

Czego komornik nie może?

Komornicy posiadają rzecz jasna pewne ograniczenia. Funkcjonariusze nie mogą zajmować na przykład rzeczy osobistych, potrzebnej ilości jedzenia, opału, narzędzi do pracy i nauki, leków, wielu świadczeń finansowych oraz wielu innych dóbr posiadanych przez dłużnika. Przepisy jasno określają granice działań komornika, dlatego też warto zapoznać się z nimi, by móc bronić swoich praw. Warto także pamiętać, iż w celu przeprowadzenia egzekucji, funkcjonariusz musi posiadać odpowiedni akt wykonawczy z sądu oraz upoważnienie od wierzyciela. Komornicy zazwyczaj trzymają się przewidzianych przez prawo ograniczeń, niemniej jednak nieprzyjemne wyjątki od reguły niestety się zdarzają.

Nie ulega wątpliwości, iż zarówno zawód komornika, jak i rola firm windykacyjnych są w naszym kraju mocno demonizowane. Należy jednak pamiętać, iż żadna z wymienionych powyżej jednostek nie włącza się do sprawy z zaskoczenia i wbrew prawu. Poza tym dłużnikowi nie dzieje się krzywda – oczekuje się od niego niczego więcej, jak tylko wypełnienia swojej powinności. Jeśli i Ciebie objęła działalność windykatora lub egzekucja komornicza, nie załamuj się. Postaraj się dogadać ze swoim wierzycielem, a w razie potrzeby rozłożyć dług na raty. Powodzenia!

Dodaj komentarz